"Spletna stran ne uporablja/ne beleži piškotke"

Akademija ARHIMED – Zavod za izobraževanje, rehabilitacijo in dizajn je zasebni zavod, ki je bil ustanovljen leta 2005 in se ukvarja predvsem z delom na področju izobraževanja, rehabilitacije, zdravstva, socialnega varstva, športa, dizajna, notranjega opremljanja ter storitev iz naslova skrbi za zdravje doma in na delovnem mestu ter lepoto telesa. Zavod je bil ustanovljen z namenom pomagati ljudem in drugim organizacijam pri ohranjanju zdravja in doseganju izboljšanja kvalitete življenja in dela. To zavod dosega z organizacijo raznih izobraževalnih prireditev, tečajev, seminarjev, kongresov, z izdajanjem ter založništvom strokovnih in informativnih publikacij, oblikovanjem prostorov in okolja, nudenjem storitev ter skrbi za zdravje in lepoto telesa. Zavod se povezuje s strokovnjaki iz različnih področij in zainteresirani javnosti ponuja strokovno svetovanje za izboljšanje kvalitete življenja.

A K A D E M I J A    A R H I M E D

Zavod za izobraževanje, rehabilitacijo in dizajn

Cesta Andreja Bitenca 68, 1117 Ljubljana

Matična številka: 2157837

Identifikacijska številka: SI24249599

Akademija je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

Predsednica Sveta zavoda (2023-2026): dr. Katarina Merše Lovrinčević

Podpredsednika Sveta zavoda (2023-2026): Tjaša Hrovat Ferfolja in David Ogrin

Člani Strokovnega kolegija: vsi člani Sveta zavoda in direktor oz. vsi svetniki zavoda

___________________________________________________________________________________________________________________________

V mandatnem obdobju od 05.12.2023 do 04.12.2026 bo imel Svet zavoda Akademije Arhimed naslednjo zasedbo:

Predsednik Sveta zavoda
Katarina Merše Lovrinčević, mentorica zavoda

Resor: organizacijske in investicijske naloge ter vodenje sektorja za storitve

Podpredsednica Sveta zavoda I.

Tjaša Hrovat Ferfolja, predavateljica zavoda

Resor: področje izobraževanja ter vodenje sektorja za izobraževanje

Podpredsednica Sveta Zavoda II.

David Ogrin,predavatelj zavoda

Resor: projektne zadeve, kakovost ter vodenje Kluba AA

Direktor zavoda Akademije Arhimed (2023-2028)

David Ravnik, svetnik zavoda

___________________________________________________________________________________________________________________________

Reference...