Dogaja se...

 

9. STROKOVNO SREČANJE AKADEMIJE ARHIMED
(4. znanstveno)
Narava zdravi – zdrava narava II
19.11.2023

V terminu 19. november 2023 bomo organizirali že tradicionalno strokovno srečanje “9. strokovno srečanje Akademije Arhimed (4. znanstveno izobraževanje)”, ki ima letos naslov: »Narava zdravi – zdrava narava II«. Kraj dogodka Srednje-Kambreško.

Plenarni del

10:00   Registracijapredavateljev, registracijaudeležencev
10:30   Otvoritevdogodka, pozdravninagovor
10:45   Plenarna (vabljena) predavanja

 1. Svobodomiselni pristop k mišicam medeničnega dna - Tjaša Hrovat Ferfolja, David Ravnik (Z)    
 2. Vloga fizioterapije na terenu – David Ravnik, Ines Gracej (Z)
 3. Vadba za zdravje za vse generacije – Katarina Merše Lovrinčević

 

11:45   Tržnica zdravja (meritve krvnega sladkorja in holesterola, meritve RR, pulza in pulzne oksimetrije, meritve vitalne kapacitete pljuč, predstavitev masaže, predstavitev manualne terapije, predstavitev aplikacije KT trakov, predstavitev refleksoconske masaže stopal, 6-minutni test hoje in/ali test hoje na 2 km, izračun fitnes indexa

12:15 – 12,30 Odmor z pogostitvijo 

Strokovni/znanstveni del 12:30 (vsak 10 minut)

 1. Elektroterapija kot vzpodbuda pri nevrološki obravnavi pacientov po preboleli možganski kapi – David Ravnik (Z)
 2. Z aloe vero do ohranjanja zdravja – Helena Simčič
 3. Varujmo naravo! – Justina Kocjančič
 4. Kako iz rastline nastane čaj? - Brigita Rina Dali
 5. Uporaba narave za zdravje – balneoterapija na Češkem in Slovaškem – David Ravnik, David Ogrin
 6. Terapija z umetnostjo – Melita Garvas
 7. Naravne vzpodbude laktacije - Katarina Merše Lovrinčević, David Ravnik (Z)
 8. Razkuževanje na naraven način - Tjaša Hrovat Ferfolja (Z)
 9. Predstavitev meritev za javnost v sklopu ZVC/CKZ - Kim Trobec

 

14:00Okrogla miza (moderator je podčrtan) – na podlagi zaključkov bo narejen povzetek/prispevek za zbornik

 1. Promocija zdravja na delovnem mestu – David Ravnik, Tjaša Hrovat Ferfolja, Justina Kocjančič, David Ogrin, Katarina Merše Lovrinčević ter gosti
 2. Narava zdravi – zdrava narava – David Ravnik, Justina Kocjančič, David Ogrin, Tjaša Hrovat Ferfolja ter gosti

15:00   Konstitucijska seja Sveta Zavoda (zaprto za javnost)

15:30   Zaključeksrečanja

Organizacijsko-medijskiodbor:    David Ogrin, Tjaša Hrovat Ferfolja
Strokovni odbor:     dr. David Ravnik, mag. Simona Videnšek, dr. Katarina Merše Lovrinčevič
Urednikazbornika:  David Ravnik, Tjaša Hrovat Ferfolja

Cenik Srednje 2023
Cenik za širšo javnost in občane 19.11. dopoldne – plenarni del:
brezplačno
Cenik za strokovni del srečanja (dogodek Akademije Arhimed 19.11. popoldne)
1-dnevna pasivna udeležba 25 evrov (kotizacija in pogostitev)
1-dnevna aktivna udeležba 20 evrov (kotizacija in pogostitev)
Za člane Akademije Arhimed in vabljene (plenarne) predavatelje kotizacije za dogodek ni, kakor tudi ni prispevka za pogostitev. 
Vabljene objave v zborniku – brezplačno.

Program se lahko še spreminja, prav tako naslovi predstavitev in sami naslovi za zbornik.